Adam Dąbrowski | Noc Naukowców

Adam Dąbrowski

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Specjalność: systemy wizyjne i multimedialne – nauki informacyjne, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja.

Pracownik Politechniki Poznańskiej – profesor tytularny na Wydziale Informatyki,

poprzednio również profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Technische Universität Berlin, Universität Kaiserslautern, RFN oraz profesor wizytujący w Eidgenossische Technische Hochschule Zürich, Szwajcaria, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia oraz Ruhr-Universität Bochum, RFN.

Osiągnięcia badawcze dotyczą rozwoju systemów wizyjnych, multimedialnych i biometrycznych do rozpoznawania osób i zdarzeń (w tym zagrożeń), koncentrują się na zagadnieniach ekstrakcji informacji z sygnałów (w tym z obrazów i sygnałów audio), metodach ich cyfrowego przetwarzania (filtracji, separacji od zakłóceń), a także na projektowaniu architektur procesorów z cechami samotestowania i samonaprawiania.

Pełnione funkcje: kierownik Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Decybel w Politechnice Poznańskiej, członek zespołów Narodowego Centrum Nauki oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Oddziałów Circuits and Systems oraz Signal Processing Polskiej Sekcji IEEE.