Adrian Dębicki | Noc Naukowców

Adrian Dębicki

Student historii; członek koła naukowego – Sekcja Historii Wizualnej i Filmowej. Interesuje się dziejami Pomorza Środkowego, w tym podziemia niepodległościowego po 1945 r. (m.in. wizerunek szczecineckiego Żołnierza Wyklętego i astronoma – Adama Giedrysa w literaturze i filmie). Pasjonat historii stowarzyszeń studenckich w II RP, w tym korporacji akademickich. Członek reaktywowanej w 2008r. poznańskiej Korporacji Akademickiej Hermesia w stopniu Comiltona.