Adrian Łukowski | Noc Naukowców

Adrian Łukowski

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obecnie pracuje nad doktoratem dotyczącym owadów podszytowych i ich interakcji z roślinami żywicielskimi. Podczas swojej dwuletniej pracy dydaktycznej poprowadził przeszło 340 godzin zajęć ze studentami. Od niedawna również myśliwy, tzn. rycerz św. Huberta.