Agnieszka Kupiec | Noc Naukowców

Agnieszka Kupiec

Po ukończeniu studiów na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów PP pracowała w branży nie związanej z motoryzacją – lecz to nie było to. Laboratorium diagnostyczne daje możliwości poszerzenia swojej wiedzy i dzielenia się nią z innymi.
Działalność naukowa, którą prowadzi, jest ukierunkowana na badania pojazdów samochodowych. Prowadzone są badania nad wpływem różnych czynników na wyniki badań diagnostycznych samochodów jako całości, badania komfortu i stateczności pojazdów zarówno samochodów osobowych jak i autobusów. Praca na uczelni pozwala jej jako naukowcowi na prowadzanie badań wykorzystując aparaturę jaką dysponujemy na poszerzenie wiedzy, którą można się pochwalić w zajęciach dydaktycznych i w swoich osiągnięciach. Wiedza jaką sami zdobywamy oraz współpraca z dużymi zakładami owocuje udogodnieniami technologicznymi i wynalazkami, które wpływają na komfort życia.
To właśnie doświadczenie jakie się zdobywa a później zadowolenie z wdrożonego projektu, zdaniem mgr inż. Kupiec, jest fascynujące w pracy naukowca.
W wolnym czasie jeździ na rowerze lub eksperymentuje w kuchni.