Agnieszka Ławniczak | Noc Naukowców

Agnieszka Ławniczak

Woda to mój żywioł, dlatego badam ekosystemy wodne, a w szczególności jeziora i mokradła. Moim strojem wyjściowym są wodery, a środkiem lokomocji łódka lub ponton. Często też wciągają mnie bagna. Zajmuję się przede wszystkim roślinnością wodno-błotną, ich rolą w oczyszczaniu czy zarastaniu jezior oraz jej właściwościami bioindykacyjnymi.