Agnieszka Marcinkowska | Noc Naukowców

Agnieszka Marcinkowska

Dr inż. Agnieszka Marcinkowska – od 2006 roku jest adiunktem w Katedrze Nauki o Drewnie na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od najmłodszych lat pasjonował ją otaczający świat, pytań a dlaczego?, a gdzie?, a skąd?, a po co?, nigdy nie było końca. Rozpoczęła studia na Wydziale Technologii Drewna, chcąc poznać budowę i właściwości drewna, materiału z którym stykamy się setki razy dziennie, wiedząc o nim tak niewiele. Studia zaowocowały wiedzą na temat budowy, właściwości drewna różnych gatunków oraz chęcią zgłębiania tej wiedzy poprzez pracę naukową oraz przekazywaniem wiedzy kolejnym pokoleniom studentów.