Andrzej Macias | Noc Naukowców

Andrzej Macias

Pracownik Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2012 roku kieruje Zakładem Ekologii Krajobrazu. Członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu od momentu założenia (w okresie od 2003 do 2007 roku był jej sekretarzem, a obecnie pełni funkcję skarbnika). Od 2001 roku działa również w Komisji Rewizyjnej poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.