Anna Kryszak | Noc Naukowców

Anna Kryszak

Dr hab. Anna Kryszak, prof. nadzw. w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Na co dzień opiekun studentów kierunku rolnictwa, za wszelką cenę starający się doszukać pozytywnych aspektów w „poczynaniach” studentów. Praca naukowa obejmuje szeroko pojętą fitosocjologię. Pani Profesor bardzo lubi zajęcia terenowe, gdyż na łonie natury może „naładować akumulatory” i odpocząć od „biurka” uczelnianego. Gdzie można spotkać prof. Annę Kryszak? W dziekanacie, na łące, a także równie często na spacerze z wnukiem. Pani Profesor stara się połączyć przyjemne z pożytecznym, a że praca fitosocjologa jak najbardziej jest Jej pasją, Pani Profesor ma bardzo dużo energii do realizacji innych równie ważnych celów życiowych.