Anna Wyrwa | Noc Naukowców

Anna Wyrwa

Historyk, ukończyła m.in. specjalność średniowieczną oraz turystykę i animację historii oraz filozofię o spec. komunikacja społeczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy w Fundacji Hereditas Culturalis, tworząc projekty i wydarzenia związane z dziedzictwem kulturowym, prowadząc warsztaty oraz żywe lekcje historii. Interesuje się m.in. zagadnieniami z wiązanymi  z dziedzictwem kulturowym średniowiecza i jego recepcją: kulturą rycerską-etosem i literaturą, kształtowaniem miast i ich socjotopografią. Obecnie pracuje nad projektem propagującym dziedzictwo  Poznania w dobie późnego średniowiecza.