Anna Zbierska | Noc Naukowców

Anna Zbierska

dr inż. Anna Zbierska – ochroniarz środowiska, geodetka, planistka „młodociana” i początkująca pszczelarka. Aktualnie pracownik Zakładu Geodezji na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu. Zafascynowana światem przyrody buszuje po łąkach i lasach zliczając najróżniejsze gatunki roślin i zwierząt oraz biega z mapą i GPS inwentaryzując tereny zabudowane, jeziora, rzeki, łąki, pola, sady i lasy. A wszystko po to by dociec w jaki sposób człowiek zmienia krajobraz wokół siebie i jaki to ma wpływ na przyrodę. Zawsze służy też radą dla osób w każdym wieku jak chronić środowisko podczas codziennych czynności oraz jako aktywna członkini organizacji pozarządowej – Europejskiego Towarzystwa Ekorozwoju – stara się przybliżyć wszystkim zasady zrównoważonego rozwoju. W czasie wolnym podróżuje po kraju i świecie, chodzi po górach i w zależności od pory roku jeździ konno, na rowerze, rolkach, łyżwach lub snowboardzie.