Artur Kowalski | Noc Naukowców

Artur Kowalski

Adiunkt Pracowni Analizy Wody i Gruntów na Wydziale Chemii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka badawcza dotyczy mechanizmów migracji rtęci i jej przemiany w środowisku przyrodniczym poddanym różnej presji antropogenicznej. Główne zainteresowania naukowe to analiza jakościowa i ilościowa form i frakcji rtęci w próbkach: wód powierzchniowych, podziemnych, opadowych; roślin; liści drzew; gleb i osadów dennych.