Bartosz Wyrwa | Noc Naukowców

Bartosz Wyrwa

Założyciel Fundacji Hereditas Culturalis zajmującej się ochroną i propagowaniem dziedzictwa kulturowego jak i edukacją w tym temacie. Jest związany z wydziałem historycznym UAM obecnie poszerza wiedzę na potrzeby działań fundacji w zakresie archeologii. Zajmuje się tworzeniem wydarzeń kulturowych promujących dziedzictwo jak i prowadzeniem zajęć edukacyjnych w zakresie kultury i dziedzictwa materialnego średniowiecza. Czynnie związany z archeologią eksperymentalną. Naukowo zajmujący się historią miast, militariami, kostiumologią i architekturą miejską, dworską i obronną w średniowieczu. Od niedawna związany naukowo z Dzwonowem- zaginionym miastem, które pomaga badać oraz jako przedstawiciel fundacji wspierać w propagowaniu jego historii, poprzez żywe lekcje historii i animacje w ramach Projektu Zaginione Miasto- Dzwonowo.