Dominika Łuców | Noc Naukowców

Dominika Łuców

Doktorantka na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (UAM). Geograf, skupiający się na badaniach z zakresu ekologii i paleoekologii torfowisk, które traktuje jako cenne źródło informacji o historii klimatu i wpływie człowieka na środowisko.