dr Anna Skowronek | Noc Naukowców

dr Anna Skowronek

Związana naukowo z Zakładem Bałkanistyki, aktualnie pracownik dziekanatu Wydziału Historycznego. Zainteresowania badawcze: Kultura i historia Europy Wschodniej, Polacy na Bałkanach.

Inne zainteresowania: podróże, kulinaria i muzyka książki podróżnicze i fantastyczne.