Dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska | Noc Naukowców

Dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska

Doktor habilitowany w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związku procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi w takich obszarach jak  potoczna reprezentacja emocji i przetwarzanie emocjonalne. Od wielu lat prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej oraz zajęcia praktyczne z zakresu doskonalenia umiejętności umysłowych. Jest certyfikowanym psychoterapeutą nurtu terapii poznawczo-behawioralnej.