Dr hab. Andrzej W. Nowak | Noc Naukowców

Dr hab. Andrzej W. Nowak

Doktor habilitowany  filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z dziedziny ontologii społecznej, socjologii wiedzy, społecznych studiów nad nauką. Kierownik projektu badawczego dotyczącego relacji struktur wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego, społecznego także w blogosferze.