dr hab. Michał Rurek | Noc Naukowców

dr hab. Michał Rurek

Dr hab. nauk biologicznych, adiunkt na Wydziale Biologii UAM. Zainteresowania badawcze: wyjaśnienie funkcjonowania mitochondriów roślin nasiennych (biogenezy mitochondrialnej) w warunkach stresu chłodu, ciepła i suszy, oraz powrotu do warunków kontrolnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej i fizjologii roślin; charakterystyka koordynacji ekspresji informacji genetycznej zawartej w mitochondriach i jądrze komórkowym w biogenezie mitochondrialnej w warunkach stresowych.