Maciej Bajerlein | Noc Naukowców

Maciej Bajerlein

Pracuje w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu. Od 2006 roku jest kierownikiem Laboratorium Silników Spalinowych oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Ruchu Naukowego na Wydziale MRiT. Jest członkiem amerykańskiego towarzystwa Society of Automotive Engineers (SAE). oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, był stypendystą programu SOCRATES-ERASMUS.