Dr Jacek Zydorowicz | Noc Naukowców

Dr Jacek Zydorowicz

Adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną, Instytut Kulturoznawstwa  UAM. Zajmuje się sztuką najnowszą, wizualnymi aspektami terroryzmu, kulturą alternatywną. Dodatkowo jako entuzjasta aparatów fotograficznych i kamer filmowych  prowadzi dla studentów laboratorium służące opanowaniu podstawowych technik audiowizualnych i ich wdrażaniu w kulturoznawczy warsztat badawczy. Od kilku lat koordynuje działania związane z Festiwalem Kultury Studentów KULMINACJE oraz sprawuje opiekę kuratorską nad Galerią Akademicką na Wydziale Nauk Społecznych UAM.