Dr Łukasz Czajka | Noc Naukowców

Dr Łukasz Czajka

Filozofujący historyk idei. Główne zainteresowania badawcze: kulturowe studia nad wojną, idee filozoficzne w świecie kultury popularnej oraz hermeneutyka kultury.