Dr Łukasz Rogowski | Noc Naukowców

Dr Łukasz Rogowski

Doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej InstytutuSocjologii UAM. Naukowo interesuje się kulturą wizualną, badaniami wizualnymi,społecznymi aspektami nowych mediów i technologii. Uczestnik i koordynatorkilku projektów badawczych dotyczących tych tematów. Laureat Nagrody PrezesaRady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie. Publikował m.in. w”Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie SocjologiiJakościowej”, „”Kulturze Współczesnej”.