dr Małgorzata Bartoszewicz | Noc Naukowców

dr Małgorzata Bartoszewicz

Doktor nauk chemicznychpracownik Zakładu Dydaktyki Chemii, zainteresowania naukowe związane są z możliwością wykorzystania technologii informacyjnej w kształceniu chemicznym i przyrodniczym. Trenerka oraz współautorka scenariuszy zajęć i kursów e-learningowych na różnych poziomach edukacyjnych. Specjalizuje się w zastosowaniu nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie. Prowadzi warsztaty i wykłady dla studentów, nauczycieli i uczniów, w tym zajęcia popularyzujące nauki przyrodnicze.