Dr n.med. Jolanta Twardowska-Rajewska | Noc Naukowców

Dr n.med. Jolanta Twardowska-Rajewska

Geriatra- gerontolog i  andragog, specjalista chorób wewnętrznych ( gastroenterologia i żywienie).

Edukacja prozdrowotna we wszystkich grupach wiekowych – zdrowy styl życia „od juniora do seniora”

Profilaktyka gerontologiczna

Kreowanie ”pomyślnej” starości:

– aspekt biologiczny:  zapobieganie chorobom tzw. „w starości”

– aspekt psychospołeczny:   zapobieganie stygmatyzacji człowieka starego, bierności, marginalizacji, walka z barierami

Diagnoza i  walka z nadużyciami ( zaniedbanie, przemoc, agresja) wobec seniorów. Współczesna rodzina.

„Starość to żniwa z całego życia”