dr Przemysław Czechanowski | Noc Naukowców

dr Przemysław Czechanowski

Absolwent Wydziału Historycznego UAM; obecnie Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją. Zainteresowania badawcze – integracja gospodarcza i walutowa na kontynencie europejskim, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historia rynku kapitałowego w Polsce i na świecie, historia bankowości w Polsce, przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość w Polsce.