Dr Sebastian Golczak | Noc Naukowców

Dr Sebastian Golczak

Adiunkt w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych na Wydziale Chemii UAM. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z polimerami przewodzącymi prąd elektryczny: ich syntezą, właściwościami fizyko-chemicznymi oraz możliwościami praktycznego wykorzystania.