dr Wojciech Stawikowski | Noc Naukowców

dr Wojciech Stawikowski

Autor prelekcji jest adiunktem w Zakładzie Geologii Dynamicznej i Regionalnej Instytutu Geologii UAM. W pracy naukowej zajmuje się głównie geologią skał metamorficznych – szeroką dziedziną obejmującą zagadnienia tektoniczne, petrologiczne i geochemiczne. Koncentruje się na „głębokim” metamorfizmie, z pogranicza skorupy ziemskiej i płaszcza. Podstawowym terenem prac jest dlań obszar sudecki, w Polsce najbogatszy w skały metamorficzne. Zainteresowania naukowe oraz działalność dydaktyczna prelegenta obejmują też kartografię geologiczną i geologię regionalną Polski. Jest opiekunem Studenckiego Koła Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG). Konsekwencją działalności naukowej stało się u niego zamiłowanie do przyrody i historii Sudetów – pięknych, acz wciąż umiarkowanie popularnych gór usianych stanowiskami geologicznymi.