Edward Chwieduk | Noc Naukowców

Edward Chwieduk

Geolog, paleontolog, stratygraf, polarnik – pracownik Instytutu Geologii UAM. Absolwent biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii. Badacz mikro- i makroskamieniałości (głównie konodontów i koralowców), Polski i Arktyki. Uczestnik, a w latach 2003 i 2004 kierownik wypraw badawczych na Spitsbergen.