Jędrzej Daszkiewicz | Noc Naukowców

Jędrzej Daszkiewicz

Doktorant Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, lecz w kręgu jego zainteresowań naukowych leży wiele aspektów związanych z gospodarką łowiecką. W prowadzonych przez siebie badaniach, mających na celu zagospodarowanie łąk śródleśnych jako żerowisk dla jeleni, stara się połączyć wiedzę z pratotechniki (uprawy łąk) oraz etologii i ekologii zwierzyny. Nie jest typowym myśliwym, ale po rodzicach polujących.