Joanna Kurczewska | Noc Naukowców

Joanna Kurczewska

od 2007 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej tematyka badawcza koncentruje się wokół modyfikacji różnych podłoży nieorganicznych za pomocą związków organicznych w celu otrzymywania układów o ściśle określonym zastosowaniu. Wśród dotychczas badanych materiałów znajdują się układy oparte na niemagnetycznej matrycy – krzemionce – stosowane do usuwanie metali ciężkich z roztworów; magnetycznym tlenku żelaza(II, III) – stosowane jako biomateriały, jak również układy bazujące na nieorganicznych materiałach pozyskiwanych z naturalnych złoży (np. halojzyt) – wykorzystywane w celu rekultywacji terenów objętych oddziaływaniem przemysłu.