Katarzyna Kajukało | Noc Naukowców

Katarzyna Kajukało

Bada torfowiska w Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł (UAM). Skupia się na ich przeszłości, bo to pozwala odgadnąć ich przyszłość. Do odczytania historii bagien wykorzystuje ameby skorupkowe, żyjące obficie w mchach torfowcach. Wierzy, że torfowiska są wyjątkową ostoją nie tylko bioróżnorodności, ale też niestworzonych istot rodem ze słowiańskich wierzeń, bo nie ma miejsc o większym uroku.