Katarzyna Kubiś | Noc Naukowców

Katarzyna Kubiś

Absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1994 roku pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w Oddziale Magazynowania i Ochrony Zbiorów. Od 2007 roku kieruje Pracownią Restauracji Książki, zajmując się restauracją i naprawą zniszczonych materiałów bibliotecznych. Wielokrotnie podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Tygodnia Bibliotek prowadziła prezentacje, podczas których opowiadała o odrestaurowanych książkach, różnych rodzajach opraw oraz sposobach zabezpieczania zbiorów przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.