Katarzyna Olszowiak | Noc Naukowców

Katarzyna Olszowiak

Jestem studentką V roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuję się behawioryzmem zwierząt, ornitologią, entomologią oraz bioakustyką.

Praktyki, pracę licencjacką oraz obecną pracę magisterską poświęciłam badaniu zjawisku śpiewu w duecie u gatunku ptaka afrykańskiego- dzierzyka żółtobrzuchego (Laniarius atroflavus).