Kinga Mencel | Noc Naukowców

Kinga Mencel

dr inż. Kinga Mencel jest asystentem w Instytucie Technologii Materiałów Zakładu Tworzyw Sztucznych. Zajmuje się tematyką wytwarzania, badania mieszanin i kompozytów, nanokompozytów z tworzyw sztucznych. W zakresie tej tematyki posiada publikacje.