dr hab. Krzysztof Kusy prof. AWF | Noc Naukowców

dr hab. Krzysztof Kusy prof. AWF

Zainteresowania badawcze:
Trening fizyczny sportowców wyczynowych w różnym wieku. Długofalowe skutki zdrowotne wieloletniego treningu wyczynowego w sportach szybkościowo-siłowych i  wytrzymałościowych. Zmiany metabolizmu wysiłkowego nukleotydów i ich pochodnych pod wpływem treningu. Predyktory i wskaźniki osiągnięć sportowych – fizjologiczne, biochemiczne i inne. Monitorowanie wydolności fizycznej i techniki sportowej w rocznym cyklu treningowym w sportach indywidualnych.