Kuba Łada-Siwiec | Noc Naukowców

Kuba Łada-Siwiec

Studiuję archeologię z zainteresowania i pasji na UAM. Interesuję się kwestią genezy Polski oraz jej protoplastów z wyszczególnieniem Słowian i Prasłowian. Absorbuje mnie archeometalurgią, rekonstruktorstwo i archeologia doświadczalna. Inspiruję się interdyscyplinarnymi studiami.

W wolnych chwilach rozwikłuję zagadki zdjęć lotniczych. Hobbystycznie zajmują mnie militaria.