dr Łukasz Michałowski | Noc Naukowców

dr Łukasz Michałowski

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzę zajęcia w Katedrze Rehabilitacji Narządu Ruchu z przedmiotów szeroko rozumianych jako leczenie ruchem.

Od 2010 roku jestem również odpowiedzialny za zajęcia ze studentami zagranicznymi uczącymi się w ramach programu The Lifelong Learning Program ERASMUS.

W ramach prowadzonych zajęć staram łączyć się doświadczenie zdobyte podczas pracy ze sportowcami z potrzebami dydaktyki.

Moje zainteresowania to przede wszystkim trening funkcjonalny oraz stabilizacyjny w sporcie.