M. Krasicki | Noc Naukowców

M. Krasicki

W 2006 roku ukończył na Politechnice Poznańskiej studia magisterskie w dziedzinie telekomunikacji. W październiku 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych”, a od października 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Radiokomunikacji PP. Obecnie obszarem jego zainteresowań naukowych jest warstwa fizyczna bezprzewodowych sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wieloantenowej, turbokodowania i kodów przestrzenno-czasowych.

Prywatnie lubi turystykę pieszą i rowerową, jest także miłośnikiem kolejnictwa (w szafie wciąż trzyma miniaturowe lokomotywki produkcji NRD).