Maciej Elantkowski | Noc Naukowców

Maciej Elantkowski

Student historii na Instytucie Historii UAM, rekonstruktor historyczny, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej Dragoner z Gniezna. Zajmuje się taktyką piechoty w Pierwszej Wojnie Światowej.