Magdalena Biniaś-Szkopek | Noc Naukowców

Magdalena Biniaś-Szkopek

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie pracuje na Uniwersytecie jako adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, a także w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej jako specjalista do spraw promocji. Na Uniwersytecie wykłada m.in Paleografię łacińską, Rozwój form kancelaryjnych oraz Informację naukową. Interesuje się historią średniowiecza, a także dziejami książki.