Małgorzata T. Kaczmarek | Noc Naukowców

Małgorzata T. Kaczmarek

Kierownik Zespołu Dydaktycznego Chemii Nieorganicznej; adiunkt w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UAM

Pani Małgorzata T. Kaczmarek jest adiunktem w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UAM, gdzie zajmuje się związkami kompleksowymi z jonami lantanowców. Od października 2016 roku jest Kierownikiem Zespołu Dydaktycznego Chemii Nieorganicznej.