Malwina Gabryel | Noc Naukowców

Malwina Gabryel

Pani Malwina Gabryel jest doktorantką I roku w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej Wydziału Chemii UAM. Zajmuje się badaniem reakcji kompleksowania związków o znaczeniu biologicznym z jonami metali z grupy mikroelementów, pełniącymi ważne funkcje w organizmach żywych. Najbardziej interesuje ją chemia medyczna. Czas wolny spędza słuchając muzyki oraz grając na różnych instrumentach muzycznych, głównie gitarach.