Marcin Kaźmierczak | Noc Naukowców

Marcin Kaźmierczak

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę wykonał w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych. Dotyczyła ona syntezy fluorowanych związków fosforoorganicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w medycynie. Jego zainteresowania naukowe to również próba wyjaśnienia natury oraz mechanizmów według jakich zachodzą procesy chemiczne, a także wykorzystanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego do ustalania struktur cząsteczek związków organicznych. W wolnym czasie czyta książki niekoniecznie o chemii ;) oraz biega.