Mateusz Szwarc | Noc Naukowców

Mateusz Szwarc

Student trzeciego roku historii ogólnej. Jego zainteresowania skupiają się na historii starożytnej, zwłaszcza antycznego Rzymu w okresie przejściowym między Republiką a Cesarstwem oraz lokalnej historii rodzinnego Kutna.