mgr Aleksandra Węglarek | Noc Naukowców

mgr Aleksandra Węglarek

Absolwentka Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na co dzień zajmuje się wsparciem technicznym platform e-learningowych oraz ochroną danych osobowych ich użytkowników w Pearson IOKI Sp. z o.o.. Po pracy lubi aktywny wypoczynek.