Mgr Katarzyna Kubiś | Noc Naukowców

Mgr Katarzyna Kubiś

Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w Oddziale Udostępniania i kieruje Pracownią Restauracji Książki, zajmując się restauracją i naprawą zniszczonych materiałów bibliotecznych. Prowadzi liczne prezentacje o odrestaurowanych książkach, różnych rodzajach opraw, sposobach zabezpieczania zbiorów przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi oraz zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.