mgr Michał Janowski | Noc Naukowców

mgr Michał Janowski

Doktorant i Starszy Specjalista Naukowo-Techniczny Zakładu Lekkiej Atletyki i Przygotowania
Motorycznego AWF w Poznaniu. Realizuje badania na sportowcach klasy mistrzowskiej m.in.
Taekwondo Olimpijskiego, Sprintu oraz Boksu. Zainteresowany nauką dotyczącą zmagań sportowych,
a przed wszystkim biomechaniką, fizjologią oraz żywieniem