Michał Brzozowski | Noc Naukowców

Michał Brzozowski

Jestem magistrem ochrony środowiska, od 01 października 2017 roku rozpocznę studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.
Moje zainteresowania badawcze to hydrobiologia a w szczególności ekologia, taksonomia i dystrybucja ramienic oraz wykorzystanie wartości bioindykacyjnej tej grupy autotroficznych glonów w paleorekonstrukcji trofii wód. Ponadto, interesuję mnie  wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów wodnych.
Realizuje projekt naukowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz projekt pod tytułem „Odbudowa populacji zagrożonego gatunku ramienicy Lychnothamnus barbatus w świetle zmian klimatycznych”.
Moje hobby to sport, film, rockowa muzyka i historia.