Michał Krawczak | Noc Naukowców

Michał Krawczak

Dyrektor programowy HAT Center, UAM. Zajmuje się współczesną sztuką interaktywną, performance artem, wideo, instalacją, programowaniem i nowymi technologiami sztuk performatywnych. Autor książki Ekonomia performansu. Przypadek Mariny Abramović (2014). Wykładowca na kierunku Media interaktywne i Widowiska UAM.