Michał Larek | Noc Naukowców

Michał Larek

Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM. Redaktor „Czasu Kultury”. Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, antropologią mediów i kulturą popularną. Jego ulubione gatunki: kryminał i wywiad. Ostatnio opublikował „Martwe ciała” (z W. Ciszakiem) oraz „Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim” (z J. Borowczykiem)