Michał Zabiszak | Noc Naukowców

Michał Zabiszak

Doktorant w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UAM.

Pan Michał Zabiszak jest doktorantem w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UAM. Bada oddziaływania pomiędzy kwasami owocowymi
a poliaminami wykorzystując miareczkowanie potencjometryczne oraz reakcje kompleksowania tych związków z jonami lantanowców. Przebiegł już 6 maratonów i jeszcze nie ma dosyć.